Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§           Laatimispäivä 4.5.2018

Rekisterinpitäjä:

Tmi Kaisa Jokela

Y-tunnus 2128204-3

045 633 4310

kaisa@elamanmakuinenseikkailu.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Kaisa Jokela

045 633 4310

kaisa@elamanmakuinenseikkailu.fi

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakkaiden varausten hoitaminen sekä postituslista

Rekisterin tietosisältö:

Asiakasrekisterissä säilytetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä ajanvaraushistoria ja tulevat ajanvaraukset.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaan itse antamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Asiakasrekisteriä ylläpidetään Slotti ja Mailchimp järjestelmässä. Rekisteriselosteet on luettavissa osoitteissa:

https://slotti.fi/registry.html

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä käyttäen. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä.

Tarkastusoikeus:

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot Asiakasreksisteristä. Tiedot on pyydettävä kirjallisesti rekisterinpitäjältä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojen korjaamista Asiakasrekisteriin. Tiedot on toimitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistoa Asiakasrekisteristä. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.